Prośba

PROSIMY O POMOC W SZUKANIU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POPRZEZ UMIESZCZENIE OGŁOSZENIA NA DOSTĘPNYCH PAŃSTWU FORACH. MOGĄ TO BYĆ TEŻ OSOBY Z NIEPEŁNYMI KWALIFIKACJAMI (NP. NA OSTATNIM ROKU STUDIÓW O TYM KIERUNKU LUB OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY ZBLIŻONY KIERUNEK (OBA PRZYPADKI BĘDĄ WYMAGAŁY ZGODY DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY).

SARS-Cov-2

Szanowni Państwo

Jeżeli Państwa dzieci lub Państwo będziecie mieli pozytywny wynik testu na SARS–Cov-2, prosimy o niezwłoczne powiadomienie przedszkola. Prosimy o powiadomienie także w przypadku kwarantanny lub podejrzenia o zachorowanie na SARS–Cov-2