Przedszkole nr 147

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 24
ul. M. Jackowskiego 55
51- 665 Wrocław
tel. 71 798 6874

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 24 : Zbigniew Borowski

tel.: 71 7986874 w. 100 ; 102 (sekretariat)

Wicedyrektor do spraw przedszkola:

Barbara Wrońska

tel.: 71 7986874 w. 104

St. intendent:

Jolanta Szumacher

tel.: 71 7986874 w. 113

Kontakt w godz.: 7:00 – 8:15 oraz 14:30 – 17:00 (zgłoszenie spóźnienia/późniejszego odbioru)

71 7986874 w. 201

kontakt e-mail: p147wroc@wp.pl